วัคซีนโควิด-19ป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิต

  ฝนของไวรัสโคโรนา 2019 กำลังตกเป็นหย่อม ๆ อยู่ทั่วไปในขณะนี้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เปรียบได้กับการกางร่ม ซึ่งอาจโดนละอองฝนบ้างแต่ไม่ถึงกับเปียกโชก

  ฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีด ฉีดเร็วดีกว่าฉีดช้า อย่ามัวรีรอ

  ประชาชนทุกคนควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโอกาสแรกที่ทำได้

  ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”