วิธีตรวจเชื้อโควิด -1 9 แม่นยำ พร้อมรับ หากลดเวลากักตัว

วิธีการตรวจเลือดว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่
การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อหา
1. ภูมิคุ้มกัน gM
2. ภูมิคุ้มกัน IgG
3. ภูมิคุ้มกันที่สามารถยับยั้งไวรัสได้
เจาะเลือดที่ปลายนิ้วปริมาณ 0.3-0.5 ซีซี ถ้าเจาะครั้งแรกเป็นลบ เพื่อความแน่ใจว่าเป็นลบจริง ต้องเจาะตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 5-7 เนื่องจากอาจมีการติดเชื้อ 1-2 วัน ก่อนเวลาที่กักตัวได้
วิธีการตรวจเชื้อโควิด-19 หากลดระยะเวลากักตัว
หากการกักตัวนักท่องเที่ยว 14 วัน โดยการเก็บตัวอย่างเลือด และแยงจมูกในวันแรก วันที่ 7 และวันที่ 14 แล้วพบว่าใน 7 วัน สามารถบอกได้ 100% ว่าไม่มีการติดเชื้อ ก็สามารถนำไปสู่การพิจารณาลดวันกักตัวเหลือ 7 วันซึ่งมีการตรวจเชื้อ 2 ครั้ง คือ วันแรกและวันที่ 7

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”