สวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานานทำให้ขาดออกซิเจนหรือไม่

หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย

  • การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยไม่ได้ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเนื่องจากหน้ากากทั้ง 2 ชนิด สามารถสวมได้ตลอดเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวัน
  • ควรเปลี่ยนหน้ากากเมื่อสกปรก ควรถอดหน้ากากเมื่อออกกำลังกายโดยใช้การเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อย ๆ ไม่ควรสวมหน้ากากขณะนอนหลับ

หน้ากาก N95

  • หน้ากาก N95 เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันฝุ่น ละอองฝอยขนาดเล็ก ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม การสวมหน้ากาก N95 แบบแนบสนิทใบหน้า จึงอาจทำให้ระบายอากาศได้ยาก และต้องออกแรงหายใจมาก
  • ควรสวมหน้ากาก N95 ขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้หน้ากาก N95 โดยเฉพาะเนื่องจากการสวมหน้ากาก N95 เป็นเวลานาน อาจทำให้เวียนศีรษะหรือมีระดับคาร์บอนใดออกไซด์สูง แต่ไม่ทำให้ขาดออกซิเจน

ข้อแนะนำสำหรับการสวมหน้ากาก

การสวมหน้ากากควรเลือกชนิดหน้ากากที่เหมาะสมกับกิจกรรม ซึ่งสะดวกต่อการสวมใส่ได้ตลอดเวลา ช่วยป้องกันโรค ลดการถอดหน้ากาก และลดการสัมผัสหน้ากากส่วนที่สกปรก
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นเวลานานในกิจวัตรประจำวันไม่ทำให้ขาดออกซิเจน และไม่ทำให้เลือดเป็นกรด

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564
ที่มา : อ. นพ.อิติวัฒน์ ศรีประสารน์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”