สังคมผู้สูงอายุกับการรับมือภาวะสมองเสื่อม

  ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการความเสื่อมถอยของการทำงานขั้นนสูงของสมอง เช่น ความจำ ภาษา มิติสัมพันธ์ และการวางแผน ตัดสินใจ
  สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
  1. กลุ่มโรคที่ไปสามารถป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้ เกิดจากโรคเซลล์ประสาทสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมลูวีบอดีส์ โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม
  2. กลุ่มโรคอื่น ๆ ที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุที่ศีรษะ ยากดการทำงานขอสมอง โรคติดเชื้อในสมอง โรคทางจิตเวช โรคขาดสารอาหารหรือฮอร์โมน
  อาการเริ่มแรก
  1. เล่าเรื่องเก่าซ้ำ ๆ
  2. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดไม่ได้
  3. ทำของหาย
  4. ลืมรับประทานยา ลืมปิดเตาแก๊ส
  5. สับสนเรื่องทิศทาง
  6. ตัดสินใจผิดผลาด
  7. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
  ซึ่งอาการดังกล่าวต้องเป็นบ่อยจนผิตสังเกต และทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน
  การรักษาภาวะสมองเสื่อม
  กลุ่มโรคเซลล์ประสาทสมองเสื่อม เช่น อัลไซมอร์ นั้นยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการรักษาตามอาการและการดูแลประคับประคองเพื่อชะลอการดำเนินโรค ส่วนสาเหตุอื่น ๆที่รักษาได้นั้น รักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิด
  การป้องกัน และการชะลอการดำเนินโรค
  1. ออกกำลังกายเป็นประจำ
  2. รักษาปัจจัยเสียงโรคหลอดเลือด เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และคอเลสเตอรอล
  3. มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ช่น ญาติผู้ดูแล และเพื่อน
  4. ทำกิจกรรมที่ชอบทำ และยังทำได้ เป็นประจำ
  5. ติดตามข่าวสารและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
  รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
  คำแนะนำจากแพทย์
  อัลไซมอร์ เป็นเพียงโรคหนึ่งยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ดังนั้น หากมีอาการที่ทำให้เกิดความสงสัย ควรมาพบแพทย์ สามารถปรึกษาได้ที่ คลินิกความจำ อาคาร ภปร ชั้น 3 www.chulancu.com

  ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
  ที่มา : อ. นพ.ยุทธชัย ลิชิตเจริญ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”