สังคมผู้สูงอายุกับการรับมือภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการความเสื่อมถอยของการทำงานขั้นนสูงของสมอง เช่น ความจำ ภาษา มิติสัมพันธ์ และการวางแผน ตัดสินใจ
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
1. กลุ่มโรคที่ไปสามารถป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้ เกิดจากโรคเซลล์ประสาทสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมลูวีบอดีส์ โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม
2. กลุ่มโรคอื่น ๆ ที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุที่ศีรษะ ยากดการทำงานขอสมอง โรคติดเชื้อในสมอง โรคทางจิตเวช โรคขาดสารอาหารหรือฮอร์โมน
อาการเริ่มแรก
1. เล่าเรื่องเก่าซ้ำ ๆ
2. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดไม่ได้
3. ทำของหาย
4. ลืมรับประทานยา ลืมปิดเตาแก๊ส
5. สับสนเรื่องทิศทาง
6. ตัดสินใจผิดผลาด
7. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาการดังกล่าวต้องเป็นบ่อยจนผิตสังเกต และทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน
การรักษาภาวะสมองเสื่อม
กลุ่มโรคเซลล์ประสาทสมองเสื่อม เช่น อัลไซมอร์ นั้นยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการรักษาตามอาการและการดูแลประคับประคองเพื่อชะลอการดำเนินโรค ส่วนสาเหตุอื่น ๆที่รักษาได้นั้น รักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิด
การป้องกัน และการชะลอการดำเนินโรค
1. ออกกำลังกายเป็นประจำ
2. รักษาปัจจัยเสียงโรคหลอดเลือด เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และคอเลสเตอรอล
3. มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ช่น ญาติผู้ดูแล และเพื่อน
4. ทำกิจกรรมที่ชอบทำ และยังทำได้ เป็นประจำ
5. ติดตามข่าวสารและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่
คำแนะนำจากแพทย์
อัลไซมอร์ เป็นเพียงโรคหนึ่งยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ดังนั้น หากมีอาการที่ทำให้เกิดความสงสัย ควรมาพบแพทย์ สามารถปรึกษาได้ที่ คลินิกความจำ อาคาร ภปร ชั้น 3 www.chulancu.com

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : อ. นพ.ยุทธชัย ลิชิตเจริญ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”