สายพันธุ์โรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวัง

  ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์มากขึ้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่จะหลบหลีกภูมิต้านทานวัคซีน หรือแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่

  1. สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7
   แพร่กระจายและเป็นวงกว้างได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์นี้เริ่มต้นจากประเทศอังกฤษ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
  2. สายพันธุ์อินเดีย B.1.617
   แพร่กระจายได้เทียบเท่าหรือเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษ
  3. สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351
   การแพร่กระจายต่ำกว่า 2 สายพันธุ์ในข้างต้น แต่สายพันธุ์นี้จะหลบหลีกภูมิต้านทาน ทำให้ประสิทธิภาพของวัคชีนลดลง

  การระบาดของโรคอย่างมาก อาจจะทำให้มีโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือในการป้องกันโรค และการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้ง
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

  ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”