อย่าใช้ยาอมที่มียาปฏิชีวนะเป็นส่วนประกอบ มาบรรเทาอาการเจ็บคอ

ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอบางชนิดมียาปฏิชีวนะเป็นส่วนประกอบ ยาปฏิชีวนะ (ยาต้านแบคทีเรีย)

  • นีโอมัยชิน (Neomycin)
  • แบซิเทรซิน (Bacitracin)
  • ไทโรทริซิน (Tyrothricin)

ยาอมเหล่านี้มียาชาเป็นส่วนประกอบจึงช่วยบรรเทาอาการจ็บคอได้ชั่วขณะ แต่ยาปฏิชีวนะที่ผสมอยู่เป็นยาส่วนเกินเพราะไม่มีผลในการรักษาอาการเจ็บคอให้หายเร็วขึ้น

หากเจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัส
ยาปฏิชีวนะเป็นยาต้านแบคทีเรียไม่มีผลต่อการฆ่าเชื้อไวรัส จึงไม่ควรใช้ยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะ

หากเจ็บคอจากแบคทีเรีย
ยาปฏิชีวนะในยาอมไม่สามารถขจัดแบคทีเรียที่คอหรือต่อมทอนซิลให้หมดไปได้ จึงไม่ควรใช้ยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะในยาอมถูกกลืนลงสู่กระเพาะอาหาร

  • ยาปฏิชีวนะที่ถูกกลืนลงสู่ทางเดินอาหารสัมผัสโดนแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้ใหญ่
  • แบคทีเรียปกติถูกกระตุ้นให้กลายเป็นเชื้อดื้อยา

ปัจจุบัน กระทรวงสารารณสุขได้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอที่มียาปฏิชีวนะเป็นส่วนประกอบทุกตำรับ

โดยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 19 มีนาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”