อันตรายของไบโพลาร์ เมื่อไม่เข้ารับการรักษา

หากไม่เข้ารับการักษา ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์นเดียวขั้นรุนแรง ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น นอกจากนี้โรคไบโพลาร์ยังส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยขาดความยับยั้งชั่งใจ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายในหน้าที่การงาน และเกิดอุบัติเหตุได้

วิธีการรักษา
รักษาโดยการให้ยา
การรักษาไบโพลาร์ต้องได้รับยาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไบโพลาร์ เพื่อปรับอารมณ์
ให้คงที่ โดยผู้ป่วยต้องทานยาอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดยาหรือลดยาเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงกว่าเดิม
รักษาด้วยการทำจิตบำบัด
เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำควบคู่กับการให้ยาเพื่อผลดีในระยะยาว เพราะจิตแพทย์จะสามารถค้นหาได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ และยังสามารถแนะนำวิธีดูแลผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ให้กับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดได้

การดูแลตัวเอง

ผู้ป่วยควรหันมาดูแลตัวเอง โดยพักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง พยายามหาวิธีแก้ปัญหา ลดความเครียด และควรงดเครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ สารเสพติด และสุรา

หากมีคนรู้จักเป็นไบโพลาร์ ควรทำอย่างไร
ควรปฏิบัติกับผู้ป่วยเหมือนกับคนทั่วไป ทำความเข้าใจและยอมรับอาการของผู้ป่วย หากเป็นบุคคลที่สนิทสนมควรให้ความรู้เรื่องโรคไบโพลาร์ว่าสามารถรักษาให้หายได้ และควรพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้อง

เผยแพร่ ณ วันไบโพลาร์โลก (วันที่ 30 มีนาคม 2564)
ที่มา : อ. นพ.อรรถพล สุคนราภิรมย์ ณ พัทลุง


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”