อันตรายจากการเผาใหม้สารสไตรีนโมโนเมอร์

  คุณสมบัติทั่วไป

  • สารสตรีนโมโนเมอร์เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมัน อาจมีสีเหลืองใส หรือไม่มีสีมีกลิ่นหอม สามารถระเหยเป็นไอได้
  • ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเบนชิน และเป็นสารตั้งต้นของการผลิตโฟม (polystyrene) พลาสติกทนความร้อน และยางสังเคราะห์
  • สารสไตรีน (Styrene) สามารถระเหยและติดไฟง่าย ดังนั้นเมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นไอระเหยที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูง

  อาการ : ระยะเฉียบพลัน

  • การสูดดม
   เวียนศีรษะ คลื่นใส้ อาเจียน เหนื่อย หายใจมีเสียงดัง แน่นหน้าอก หากได้รับสารปริมาณมาก อาจทำให้เกิดตับอักเสบ หมดสติ หรือเสียชีวิตได้
  • การสัมผัสทางผิวหนังหรือดวงตา
   ระคายเคืองผิวหนังหรือดวงตา บริเวณที่สัมผัส
  • การรับประทาน
   คลื่นไส้ อาเจียน

  อาการ : ระยะเรื้อรัง
  หากได้รับสารสตรีนสะสมเป็นเวลานานอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง และมีผลต่อการทำงานของสมอง เช่น มึนงง ความจำถดถอย

  คำแนะนำจากแพทย์

  เมื่อสูดดม ควรรีบออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไปยังพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและอยู่เหนือลมเมื่อสัมผัสทางผิวหนังหรือดวงตา ควรถอดเสื้อผ้า ถอดเครื่องประดับ และ คอนแทคเลนส์ ที่เปื้อนออก ล้างหน้า หรือร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่เมื่อรับประทาน ไม่ควรทำให้อาเจียน ควรบ้วนปาก และรีบไปโรงพยาบาล หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ยังโรงพยาบาลที่ใกล้และปลอดภัยจากที่เกิดเหตุมากที่สุด

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”