อันตรายจากการใช้ขนตาปลอม

อันตรายต่อดวงตา

  1. การแพ้วัสดุหรือกาวที่ติดขนตาปลอม ทำให้มีอาการขอบเปลือกตาแดง ติดเชื้อ
  2. เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคบริเวณแผงขนตาทำให้เกิดอาการเปลือกตาอักเสบ
  3. หากขนตาปลอมหลุดแล้วขยี้ตาซ้ำอาจทำให้เกิดแผลหรือติดเชื้อที่กระจกตา
  4. การติดหรือถอดขนตาปลอมบ่อย ๆทำให้ขนตาจริงหลุดเร็วกว่าปกติ
  5. การใช้ขนตาปลอมเป็นเวลานาน อาจทำให้ขนตาจริงบางลง เกิดการอุดตันรูที่ขนตาจริงและติดเชื้อได้ง่าย

คำแนะนำ

  1. ควรซื้อขนตาปลอมและกาวติดขนตาที่ได้มาตรฐาน
  2. หมั่นดูแลและรักษาความสะอาดขนตาปลอม
  3. ใช้ขนตาปลอมเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
ที่มา : อ. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”