อันตรายจากสารบอแรกซ์

“บอแรกซ์” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ผงกรอบ” หรือ “น้ำประสานทอง” เป็นสารเคมีอันตรายที่ห้ามใช้ในการประกอบอาหาร แต่มักถูกนำมาผสมในอาหารประเภทลูกชิ้น ไส้กรอกเพื่อถนอมอาหาร และทำให้อาหารหยุ่นกรอบ

ผลร้ายจากบอแรกซ์

หากได้รับสารบอแรกซ์ปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย แต่หากได้รับสารปริมาณสูงมาก อาจทำให้ไตวาย ตับวาย หรือเสียชีวิตได้

             หากได้รับสารบอแรกซ์ปริมาณน้อย ๆ อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผิวหนังแห้ง หนังตาบวม เยื่อตาอักเสบ และไตอักเสบ

เราจะหลีกเลี่ยงสารบอแรกซ์ได้อย่างไร

ผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนบอแรกซ์โดยการเลี่ยงผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปที่มีสีสดมาก กรอบเดังเกินไป หรืออยู่ได้นานเกินผิดปกติ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”