อาการอย่างไร..สงสัยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งทางเดินอาหารเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สำคัญ ชนิดของมะเร็งทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งตับอุ่อน โดยทั่วไปพบมะเร็งทางเดินอาหารได้บ่อยกว่าในเพศชาย และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุ สาเหตุเกิดจากปัจจัยร่วมกันระหว่างพันธุกรรม พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

หากท่านมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรรีบมาพบแพทย์

กลืนติด กลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บ

เบื่ออาหาร อิ่มเร็ว รับประทานอาหารได้น้อยลง

แน่นท้องเรื้อรัง อาเจียนเป็นอาหารเก่า อาเจียนเป็นเลือด

ปวดท้องที่ไม่หายไปเอง ปวดถี่ขึ้น ปวดมากขึ้น

ปวดท้องกลางคืนจนไม่สามารถนอนหลับได้

การขับถ่ายเปลี่ยนแปลง อุจจาระลำเล็กลง

ถ่ายอุจจาระสีดำแดงหรืออุจจาระปนเลือด

ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องโต คลำพบก้อนในท้อง

น้ำหนักลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลด อ่อนเพลีย มีภาวะโลหิตจาง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”