อาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัย

  อาหารทะเล เช่น กุ้ง ปลา ก่อนนำมาประกอบอาหาร แนะนำให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าและล้างมือหลังสัมผัส ที่สำคัญคือต้องปรุงสุก ซึ่งจะปลอดภัยสามารถบริโภคได้ตามปกติ

  ความร้อนสามารถทำลายไวรัสได้ ยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งสามารถกำจัดไวรัสได้รวดเร็ว เช่น
  100 องศาเซลเซียส ไวรัสถูกทำลายทันที
  85 องศาเซลเซียส ทำลายไวรัสได้ภายใน 1-3 นาที
  56 องศาเซลเซียส ทำลายไวรัสได้ภายใน 30 นาที

  ทำอย่างไรเมื่อสัมผัสอาหารทะเลแช่เย็น
  1. ใช้น้ำสะอาดในปริมาณที่มากพอล้างอาหารทะเล
  2. ทำความสะอาดมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสอาหารทะเล
  3. ควรใส่ถุงมือและล้างถุงมือให้สะอาดหรือใช้ถุงมือแบบครั้งเดียวทิ้ง

  สำหรับการเลือกซื้ออหารทะเล ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือเลือก แต่ถ้าเป็นอาหารทะเลแช่แข็งต้องทำความสะอาดแพ็กเกจจิ้งก่อนนำเข้ตู้ย็นหรือนำไปประกอบอาหาร โดยต้องปรุงอาหารให้สุกถูกสุขอนามัย

  ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”