อุปกรณ์การรักษาทางทันตกรรมในช่วงโควิด-19

มาตรการการให้บริการด้านทันตกรรม

 1. การคัดกรองผู้เข้ารับบริการ
 2. การจัดการระบบระบายอากาศ
 3. การลดจำนวนเชื้อในช่องปากโดยการอมน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก่อนการทำหัตถการเป็นเวลา 30-60 วินาที
 4. การทำความสะอาดพื้นผิวในห้องทันตกรรม
 5. การลดปริมาณละอองฝอยที่เกิดจากการทำหัตถการด้วยการใช้อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายแบบต่าง ๆ ได้แก่
  1. อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายที่ใช้ในช่องปาก (Intra-oral Device)
   แผ่นยางกันน้ำลาย (Rubber Dam) ทำจากยางพารา แผ่นยางนี้จะคลุมช่องปากทั้งหมดช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือหรือวัตถุตกลงไปในลำคอ การใช้ควรต้องระวังในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาง
   อุปกรณ์ช่วยกันลิ้นและกระพุ้งแก้มพร้อมแท่นกัดเพื่อการทำฟัน (Easy prep) ลักษณะเป็นแผ่นซิลิโคนนิ่ม โดยอุปกรณ์จะดูดน้ำลายบริเวณใกล้โคนลิ้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของละอองฝอย พร้อมกันนี้ยังมีแท่นกัดเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้า
  2. อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายที่ใช้นอกช่องปาก (Extra-oral device)
   เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปากทางทันตกรรม (Extra-Oral Suction) เนื่องด้วยการกรอฟันขูดหินปูน หรือกรอฟันปลอม จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย ซึ่งอุปกรณ์จะช่วยลดการฟุ้งกระจาย โดยผ่านเครื่องดูดละอองฝอย
   อุปกรณ์ครอบศีรษะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อสำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard)ลักษณะเป็นเต็นท์โครงเหล็กคลุมด้วยพลาสติกใส โดยศีรษะจะอยู่กายในเต็นท์ สามารถถอดทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังการใช้งานได้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
ที่มา : ทพญ.ทิชา ทองระกาศ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”