เชื้อราที่เล็บ

การติดเชื้อราที่เล็บ มี 2 รูปแบบ
1. อาจมีอาการกดเจ็บรอบเล็บ รอบเล็บมวมแดง ผิวเล็บขรุขระ
สาเหตุ
มักเกิดจากนิ้วมือที่เปียกน้ำบ่อยหรือแช่น้ำ เช่น ซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุกิดจาก เชื้อแคนดิดา
การรักษา
ทำได้ด้วยการทายาต้านเชื้อรานานเป็นสัปดาห์ หรือใช้ยาต้านเชื้อราชนิดรับประทาน
2. เล็บร่น เนื่องจากแผ่นเล็บไม่ติดกับพื้นเล็บทำให้เกิดโพรงใต้แผ่นเล็บ บางรายพบว่ามีภาวะใต้เล็บหนาหรืออาจทำให้ผิวเล็บเสียและขรุขระได้
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อราในกลุ่มราสายทั้งที่เป็นเชื้อกลาก และไม่ใช่ซื้อกลาก ที่เข้าไปใต้ล็บ อาจติดจากดิน สัตว์ และคนสู่คนได้
การรักษา
– ใช้ยาต้านเชื้อราชนิดรับประทานหรือยาต้านเชื้อราในรูปแบบของยาทาเล็บ
– หมั่นทำความสะอาดเล็บมือหลังสัมผัสดินและสัตว์ ที่มีอาการขนร่วงหรือมีรอยโรคที่ผิวหนัง
– ดูแลไม่ให้เล็บมือและเท้าอับชื้น
การวินิจฉัย
อาต้องอาศัยการขูดเชื้อจากล็บมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อหาเชื้อที่เป็นสาเหตุ และในบางรายอาจต้องทำการเพาะเชื้อด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
ที่มา : ผศ. พญมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”