เช็กด่วน! อาการเสี่ยงโรคหัวใจ ก่อนสายเกินแก้

  โรคหัวใจ มีความหมายครอบคลุมโรคและอาการหลากหลาย เกี่ยวกับการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ จำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
  1. กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ      
  2. หลอดเลือดหัวใจผิดปกติ            
  3.ลิ้นหัวใจผิดปกติ
  4. เยื่อหุ้มหัวใจผิดปกติ
  🗣สัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจ
  1.มีโรคประจำตัวบางอย่างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน การสูบบุหรี่ ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมทางครอบครัว
  2.อาการแน่นหน้าอก มีอาการร้าวขึ้นกรามด้านซ้าย ร้าวไปถึงท้องแขนด้านซ้ายหรือร้าวลงมาบริเวณท้อง ร่วมกับอาการเหงื่อแตก และใจสั่นร่วมด้วย 
  3.มีอาการหน้ามืด เป็นลมหมดสติ หรือวูบไม่รู้สึกตัวกะทันหัน 
  4.มีอาการใจสั่น ใจเต้นเร็วและรัวกะทันหัน 
  5.มีอาการเหนื่อย ไม่สามารถนอนราบได้ นอนกลางคืนแล้วต้องตื่นมานั่งหอบ เดินใกล้ ๆ ก็รู้สึกเหนื่อย และจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องระวัง อาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว 
  6.อาการขาบวมบริเวณหน้าแข้งหรือบริเวณปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง หากใช้นิ้วมือกดลงไปจะพบว่าเนื้อบุ๋มลง เมื่อยกนิ้วขึ้นเนื้อก็ยังไม่คืนตัว ร่วมกับมีอาการเหนื่อย นอนราบไม่ได้ มีอาการแน่นท้องมากขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว 

  ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563                            
  ที่มา : ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย 

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”