เช็กอาการ โควิด-19 นอกจากมีไข้ ไอ จาม ยังมีอะไรอีกบ้าง?

อาการของผู้ป่วยติดเชื้อวรัสโคโรนา 2019 ที่เห็นได้ชัด ได้แก่ อาการมีไว้ ไอจาม เจ็บคอ (หรืออาจจะคอแห้ง) และหายใจเหนื่อยหอบ นอกจากอาการเหล่านี้แล้ว ยังมีสัญญาณอันตรายที่อาจเป็นอาการของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมได้แก่

  • สูญเสียความสามารถในการได้กลิ่นและรับรส พบเป็นอาการนำในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และอาจพบได้มากถึง 50%
  • อาการทางเดินอาหาร ผู้ป่วย 1 ใน 3 มีอาการทางเดินอาหารร่วมด้วย คือ เบื่ออาหาร ท้องเสีย คลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง
  • อาการทางตา ผู้ป่วยส่วนน้อยมีอาการทางตาร่วมด้วย ได้แก่ตาแดง ตาอักเสบ น้ำตาไหล เคืองตา
  • อาการทางระบบประสาท ผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดศีรษะ เวียนหัว และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาจพบอาการของโรคประสาทแบบเฉียบพลัน เช่น สมองขาดเลือด เดินเซ ชา อ่อนแรง หมดสติ

หากมีอาการต้องสงสัยของการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับประวัติความเสียง ควรไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”