เบาหวานลงไต

1 ใน 3 ของผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรังร่วมด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบาหวานลงไต ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่พบได้บ่อย ได้แก่

  1. ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี
  2. มีภาวะความดันโลหิตสูงต่อเนื่อง
  3. อ้วน
  4. สูบบุหรี่
  5. มีเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  6. มีญาติใกล้ชิดในครอบครัวป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง

ความเสี่ยงเมื่อเบาหวานลงไต

  • เมื่อเบาหวานลงไตจะเพิ่มความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ลงไต
  • มีโอกาสทำให้เกิดโคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือระยะที่ต้องทำการฟอกไตเพื่อช่วยยืดอายุ
  • ผู้ที่เป็นเบาหวานลงไตจะมีโอกาสติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้ง่าย ส่งผลให้ไตทรุดตัวได้เร็วและหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : ศ. นพ.ถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”