เพิ่มความสามารถสมองชะลอสมองเสื่อม

  ทำไมจึงต้องพัฒนาสมองตลอดเวลา
  สมองจะเสื่อมลงตามอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงสูง หากไม่ได้รับการฝึกฝนและบริหารสมองอย่างเหมาะสม มีโอกาสที่สมองจะเสื่อมก่อนวัยอันควร
  สาเหตุของสมองเสื่อม

  • ความเสื่อมของเนื้อสมองโดยตรง เช่น โรคอัลไซเมอร์
  • โรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือตัน
  • โรคพาร์กินสัน
  • การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง
  • โรคน้ำคั่งในโพรงสมอง
  • อุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อสมองอย่างรุนแรง

  ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สมองเสื่อม

  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • อายุที่มากขึ้น
  • ภาวะไขมันในเลือดสูง
  • ยาบางอย่างที่มีฤทธิ์กดสมอง
  • ความเครียดและโรคซึมเศร้า

  วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหรือชะลอสมองเสื่อม

  • ฝึกคิด วิเคราะห์ จดจำ แล:ใช้สมาธิ เช่น หัดคิดเงินทอน อ่านหนังสือแล้วเล่าให้คนอื่นฟัง
  • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคแทรกซ้อน รวมถึงผลกระทบจากการใช้ยาและสารเคมีต่าง ๆ
  • หมั่นทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อพัฒนาสมองในส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้
  • ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หมั่นดูแลรักษาอารมณ์และจิตใจของตนเองให้มีความสุขตามอัตภาพในทุก ๆ วัน
  • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

  ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
  ที่มา : รศ. พญโสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์


  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”