เรื่องควรระวังในช่วงโควิด-19 ระบาด

  1. ห้ามคิดว่าสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว จะไม่ติดเชื้อ
   ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง มีอาการรุนแรงจากโรคโควิด-19
  2. ห้ามคิดว่าเมื่อติดเชื้อและเริ่มมีอาการ จะสามารถรักษาได้ง่าย
   เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย การอักเสบจะค่อย ๆเพิ่มความรุนแรงสูงขึ้น ส่งผลให้ระบบอวัยวะภายในร่างกายได้รับผลกระทบด้วย
  3. ห้ามคิดว่ามียารักษาจะสามารถรักษาได้
   เมื่อผู้ป่วยรับยากดการอักเสบ ภูมิคุ้มกันจะลดน้อยลง ส่งผลให้ติดเชื้อโรคอื่น ๆได้ง่ายขึ้น
  4. ห้ามคิดว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจะไม่ต้องระวังตัว
   เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและไม่รู้ตัวอยู่ทั่วไปได้
  5. ห้ามเข้าไปในสถานที่แออัด และอากาศไม่ถ่ายเท
   เนื่องจากเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ง่าย สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นาน แม้กระทั่งตกลงพื้นก็สามารถลอยกลับขึ้นมาได้
  6. ห้ามนิ่งนอนใจกับภาวะโรคประจำตัวของตนเอง
   การมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ การอักเสบของข้อ จะเปิดโอกาสให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น การเพิ่มจำนวนของเชื้อได้ดีขึ้น และเอื้อต่อการอักเสบในร่างกายได้
  7. ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
   ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”