เรื่องควรระวังในช่วงโควิด-19 ระบาด

 1. ห้ามคิดว่าสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว จะไม่ติดเชื้อ
  ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง มีอาการรุนแรงจากโรคโควิด-19
 2. ห้ามคิดว่าเมื่อติดเชื้อและเริ่มมีอาการ จะสามารถรักษาได้ง่าย
  เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย การอักเสบจะค่อย ๆเพิ่มความรุนแรงสูงขึ้น ส่งผลให้ระบบอวัยวะภายในร่างกายได้รับผลกระทบด้วย
 3. ห้ามคิดว่ามียารักษาจะสามารถรักษาได้
  เมื่อผู้ป่วยรับยากดการอักเสบ ภูมิคุ้มกันจะลดน้อยลง ส่งผลให้ติดเชื้อโรคอื่น ๆได้ง่ายขึ้น
 4. ห้ามคิดว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจะไม่ต้องระวังตัว
  เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและไม่รู้ตัวอยู่ทั่วไปได้
 5. ห้ามเข้าไปในสถานที่แออัด และอากาศไม่ถ่ายเท
  เนื่องจากเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ง่าย สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นาน แม้กระทั่งตกลงพื้นก็สามารถลอยกลับขึ้นมาได้
 6. ห้ามนิ่งนอนใจกับภาวะโรคประจำตัวของตนเอง
  การมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ การอักเสบของข้อ จะเปิดโอกาสให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น การเพิ่มจำนวนของเชื้อได้ดีขึ้น และเอื้อต่อการอักเสบในร่างกายได้
 7. ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”