เลือกอาหารเพื่อสุขภาพพระ

การบรีโภคอาหารที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานของการมีสุขกาพที่ดีดังนั้นการถวายภัตตาหารและการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ควรเลือกอาหารสำหรับถวายใน 1 มื้อ ให้เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของภิกษุสงฆ์ ดังนี้
สัดส่วน 2:1:1 ส่วน คือ ผักหรือผลไม้ 2 ส่วน : ข้าว 1 ส่วน : เนื้อสัตว์ 1 ส่วน

  • ผัก เช่น ผักต้มน้ำพริก แกงจืดผักต้ม
  • ผลไม้ เช่น ฝรั่ง ชมพู่ แอปเปิล และแก้วมังกร (หลีกเลียงผลไม้รสหวาน)
  • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อปลา ไข่ต้ม และอกไก่ไม่ติดมัน (หลีกเลี่ยงการปรุงให้สุกด้วยการทอดหรือผัด)
  • ข้าว เช่น ข้าวสวย ข้าวกล้อง

มีสารอาหารครบ 5 หมู่

  • คาร์โบไฮเดรต
  • เกลือแร่หรือแร่ธาตุ
  • วิตามิน
  • โปรตีน
  • ไขมัน

น้ำสะอาด

  • หลีกเลี่ยงน้ำหวาน น้ำอัดลม และน้ำผลไม้หวาน

ควรหลีกเลี่ยงขนมหวาน มัน หรืออาหารที่มีรสชาติค็ม และอาจถวายป็นธัญพืชต่าง ๆ ที่ปรุงแต่งน้อย เพราะหากถวายอาหารมีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน หรือโซดียมมากเกินไป อาจทำให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ไขมันในเลือดสูง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามมาได้

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมกาพันธ์ 2564
ที่มา : อ. พญ.พรจิรา ศุภราศรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”