เล่นเซิร์ฟสเก็ต อย่างไรให้ปลอดภัย

อันตรายจากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นเชิร์ฟสเก็ตซึ่งมาจากการควบคุมการทรงตัวได้ไม่ดี การเล่นท่าที่ยากเกินไป หรือการเล่นในสถานที่ที่ไม่มีความพร้อม เช่น ริมถนน พื้นที่ที่มีพื้นผิวขรุขระ

อาการบาดเจ็บเมื่อเกิดความผิดพลาดขณะเล่นเซิร์ฟสเก็ต

  1. มีการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหรือหลุดเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบาดเจ็บจนถึงฉีกขาด
  2. ล้มศีรษะกระแทก ทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอหรือหมอนรองกระดูกส่วนคอเคลื่อนหากกระแทกอย่างรุนแรง อาจทำให้กระโหลกศีรษะร้าว
  3. หากหกล้มแบบก้นกระแทกพื้น อาจทำให้กระดูกบริเวณสะโพกหักกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือหมอนรองกระดูกส่วนเอวบาดเจ็บ

การป้องกันการบาดเจ็บ

  1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพ เช่น สวมหมวกนิรภัย สวมสนับศอก มือ เข่า และสวมรองเท้าที่เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ต ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือเล่นเท้าเปล่า
  2. ฝึกทักษะการเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากทักษะขั้นพื้นฐาน เช่น การทรงตัวบนพื้นผิวของเซิร์ฟสเก็ต การควบคุมข้อต่อของเท้าให้อยู่บนเซิร์ฟสเก็ตอย่างสมดุล
  3. ควรเล่นเซิร์ฟสเก็ตในสถานที่ที่มีการจัดเตรียมไว้สำหรับเล่นเชิร์ฟสเก็ตโดยเฉพาะ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2564
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”