เห็ดระโงกพิษ

เห็ดระโงกพิษ เป็นเห็ดป่าในสกุล Amanita ถือเป็นเห็ดพิษชนิดรุนแรง และเป็นอันตรายที่สุด พบได้ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อันตรายของเห็ดระโงกพิษ

  • มีพิษอมาทอกซิน (Amatoxn) ที่ทนความร้อนถึงแม้รับประทานแบบปรุงสุกก็ยังทำให้เสียชีวิตได้
  • พิษอมาทอกซินจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์สังเคราะห์พันธุกรรม และหยุดการสร้างดีเอ็นเอ ทำให้ไม่สามารถสร้างโปรตีนมาซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายจากฤทธิ์การทำลายดีเอ็นเอได้ และไปกระตุ้นให้เซลล์ตาย
  • ตับเป็นอวัยวะที่เสียหายจากพิษนี้มากที่สุด เพราะตับมีหน้าที่กำจัดสารพิษ และการดูดซึมสารพิษเริ่มที่ตับ

คำแนะนำ

  • ไม่รับประทานเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเมื่อรับประทานเห็ดพิษ หากไปโรงพยาบาลทันภายใน 1 ชั่วโมง สามารถทำการล้างกระเพาะได้
  • หากมาโรงพยาบาลด้วยการแสดงอาการในขั้นที่ 1 เช่น คลื่นใส้ อาเจียน ท้องเสีย ซึ่งจะเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับประทาน การแจ้งประวัติถึงการรับประทานเห็ดจะมีความสำคัญมากเพื่อให้แพทย์รักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะอาการที่แสดงจะแยกจากอาหารเป็นพิษได้ยาก
  • เมื่อเข้าสู่วันที่ 4 จะเริ่มมีอาการขั้นที่ 2 อาจมีอาการของตับวายแสดงออกมา เช่น ตัวเหลือง ตาเหลืองในขั้นที่ 3 เมื่อตับวายแล้ว ความดันโลหิตจะตก ไตวายจากการที่ร่างกายบีบเส้นเลือดที่เลี้ยงไตตีบจนขาดเลือด (Hepatorenal syndrome)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”