แปรงฟันสะอาดสุขภาพปากและร่างกายแข็งแรง

คราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริวณฝันจากการแปรงฟันไม่สะอาด เป็นสาหตุทำให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบโดยเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกิดเสียสมดุลและเกิดการอักเสบ

ผลกระทบจากการแปรงฟันไม่สะอาด

  1. ส่งผลให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านทางกระบวนการอักเสบ
  2. โรคปริทันต์อักเสบส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อโรคปริทันต์เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบจะมีค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือดสูงกว่าผู้ป่วยที่มีสภาวะเหงือกปกติ
  3. ส่งผลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แย่ลง
  4. อวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ถูกทำลายมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานถึง 3 เท่า
  5. ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี เมื่อเกิดโรคปริทันต์อักเสบอาการจะรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 3 เท่า

ผลการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ

  • สารที่บ่งบอกถึงการอักเสบในกระแสเลือดลดลง
  • ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลง 0.4%
  • อัตราการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะหัวใจล้มเหลวลดลง
  • ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง และระดับไขมันดีเพิ่มขึ้น

คำแนะนำ

ควรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกให้หมด และเข้ารับการตรวจเพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด

เผยแพร่ ณ วันสุขภาพช่องปากโลก (วันที่ 20 มีนาคม 2564)
ที่มา : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมรา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”