โควิด-19 แม้ไร้อาการ แต่แพร่เชื้อได้ ให้มีวินัย

โควิด-19 แม้ไร้อาการ แต่แพร่เชื้อได้ ให้มีวินัย

จากเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะยังไม่ชัดเจนว่าติดเชื้อมาจากที่ใด แต่ทำให้ประชาชนในประเทศต้องตระหนักมากขึ้น และรักษาวินัยในการปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ

🦠 ในประเทศไทยอาจยังมีคนที่ติดเชื้อและแพร่เชื้อได้โดยที่ไม่มีอาการอยู่ก่อนแล้ว

🦠 หากคนที่ติดเชื้อแข็งแรง ไม่มีอาการด้วยซ้ำ อาจจะแพร่เชื้อไปได้ในระยะเวลา 20-30 วัน และหยุดแพร่

🦠 แต่ถ้าหากคนที่ติดเชื้อถึงแม้ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ มีวินัย สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือสม่ำเสมอ ก็ลดโอกาสแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้

🦠 ประชาชนทั่วไปจึงควรต้องมีวินัยในการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และไม่แพร่ไปหาคนอื่นอีกทางหนึ่ง

🦠 หากมีคนที่ไม่รักษาวินัย เมื่อมีการติดเชื้อจะทำให้เชื้อค่อย ๆ แพร่กระจายเป็นลูกโซ่ อาจแพร่ไปถึงผู้ที่ไม่แข็งแรง และถ้าได้รับเชื้อค่อนข้างมาก อาจทำให้เกิดอการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

🦠 การตรวจหาเชื้อโดยไม่มีอาการหรือมีอาการมากน้อยพียงใด สามารถทำได้ด้วยการตรวจเลือด หากผลเลือดเป็นบวกจึงค่อยตรวจหาเชื้อด้วยการแยงจมูกต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”