โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

  เยื่อหุ้มสมองเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่ห่อหุ้มสมองและไขสันหลัง รวมไปถึงเป็นที่อยู่ของระบบน้ำไขสันหลัง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนหนา (Dura)และส่วนบาง (Pia-Arachnoid) ซึ่งการติดเชื้อจะเกิดขึ้นในส่วนบาง

  สาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

  แบบเฉียบพลัน มักมีอาการอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์

  • การติดเชื้อแบคทีเรีย
   เป็นภาวะที่มีความอันตรายที่สุด อาจทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้
  • การติดเชื้อไวรัส
   มักไม่พบอาการที่รุนแรง โดยอาจเกิดขึ้นภายหลังจากอาการไข้หวัด และหายได้เองภายใน 7-10 วัน
  • การรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ
   รับประทานอาหารที่มีตัวอ่อนของพยาธิอาจทำให้มีพยาธิขึ้นไปที่สมองได้

  แบบกึ่งเฉียบพลัน มักมีอาการอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์

  • การติดเชื้อวัณโรค
   ทำให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทได้
  • การติดเชื้อรา
   มักพบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และสัมผัสกับแหล่งของเชื้อรา เช่น มูลนกพิราบ ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น

  อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

  • อาการไข้สูง
  • ปวดศีรษะรุนแรง แม้ไข้ลดลงก็ยังคงปวด
  • ปวดต้นคอและท้ายทอย คอแข็ง ก้มคอแล้วปวดและอาจมีปวดรอบกระบอกตาร่วมด้วย

  หากมีอาการดังกล่าว 2 อาการขึ้นไปร่วมกับมีพฤติกรรมเสี่ยงจากสาเหตุของโรคให้รีบมาพบแพทย์ทันที

  เผยแพร่เนื่องในวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลก (วันที่ 24 เมษายน 2564)
  ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”