อาการแบบไหนที่เป็น “โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก”

“โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง โดยมารดาสามารถเป็นพาหะถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปยังลูกได้

อาการโรคเลือดออกง่ายสังเกตได้ดังนี้

ในเด็กหัดเดิน เกิดรอยฟกช้ำจ้ำเขียวตามแขนขาได้ง่าย

เมื่อได้รับวัคซีน อาจมีอาการบวมหรือเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือพบก้อนเลือดแข็งตัว

เลือดไหลมากและนานผิดปกติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัด

เลือดกำเดาไหลบ่อย ปริมาณมากและนาน

มีเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟันบ่อยๆ

หากเป็นผู้หญิง จะมีประจำเดือนมากและนานกว่าปกติ

โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ทำให้เกิดภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย รวมถึงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเลือดออกมาในอวัยวะที่สำคัญได้ จึงควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อวางแนวทางในการรักษา รวมถึงเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วย และป้องกันมิให้เกิดภาวะเลือดออก

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”