ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะ

  • กลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีน
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ป่วยในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คือ
   1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
   2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
   3.โรคไตวายเรื้อรัง
   4.โรคหลอดเลือดสมอง
   5.โรคอ้วน
   6.โรคมะเร็ง
   7.โรคเบาหวาน
  • ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

   กลุ่มที่ห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19
  • กำลังป่วย ไม่สบาย ต้องรอให้หายก่อน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมีความรุนแรง และอาการ
  • ยังกำเริบ ไม่สงบ ไม่คงที่
  • สตรีตั้งครรภ์ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์
  • เด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่เหมาะสม
  • กลุ่มผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็ว เพื่อปกป้องตนเองและคนในครอบครัวทางอ้อมที่อาจยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ในขณะนี้

   ที่มา :
   ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”