ไม่มีหลักฐานว่า น้ำมะพร้าว ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

มีความเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า น้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มสมรรถภาพด้านการแข็งตัวของอวัยะเพศ โดยอ้างว่าช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) และมีโซเดียมกับโพแทสเซียมที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือด
ข้อเท็จจริง
1. ยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์ว่าน้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรน หรือมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
2. การได้รับเทสโทสเตอโรนมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเม็ดเลือดแดงข้นเกิน ซึ่งอาจทำให้หลอดเลือดสมองอุดตันได้
3. โซเดียมและโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวเป็นเกลือแร่ที่พบได้ในอาหารทั่วไป เช่น น้ำปลา เป็นต้น
4. การได้รับโซเดียมและโพแตสเซียมมากเกินไปเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีความดันเลือดสูง ผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ป่วยโรคไต
การศึกษาวิจัยในผู้ชายที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
1. เมื่อเทียบกับยาหลอก การให้เทสโทสเตอโรนในรูปแผ่นแปะ ยาฉีดเข้ากล้าม และยาเม็ดช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้เพิ่มขึ้นเพียง 25% ซึ่งเป็นผลที่ต่างจากยาหลอกเพียงเล็กน้อย
2. ในผู้ที่ไม่ได้มีภาวะขาดเทสโทสเตอโรน การให้เทสโทสเตอโรนเสริมจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว
คำแนะนำจากแพทย์
1. เมื่อเทียบกับยาหลอก การให้เทสโทสเตอโรนในรูปแผ่นแปะ ยาฉีดเข้ากล้าม และยาเม็ดช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้เพิ่มขึ้นเพียง 25% ซึ่งเป็นผลที่ต่างจากยาหลอกเพียงเล็กน้อย
2. ในผู้ที่ไม่ได้มีภาวะขาดเทสโทสเตอโรน การให้เทสโทสเตอโรนเสริมจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”