ไวรัสโรต้า

เชื้อไวรัสโรต้า เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงในเด็กวัย 5 ขวบปีแรกซึ่งไวรัสนี้ระบาดได้ตลอดทั้งปี และพบมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว

การติดต่อ

ติดต่อโดยเข้าทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้ออาจปนเปื้อนมากับมือสิ่งของ เครื่องใช้หรือของเล่นต่าง ๆ

ผู้ป่วยสามารถแพร่เซื้อออกมากับอุจจาระได้ตั้งแต่ 2 วันก่อนเริ่มมีอาการ

อาการ

หลังได้รับเชื้อไวรัสโรต้าข้าสู่ร่างกาย มักมีอาการภายใน 2 วัน

ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ

อาเจียน

มีไข้สูง และอาจเกิดอาการชักในเด็กเล็ก

ภาวะขาดน้ำ ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงรุนแรง และเกิดภาวะช็อก

ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจมีอาการรุนแรง

วิธีป้องกัน

ล้างมือด้วยสบู่ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังการขับถ่าย และก่อนหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม

ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

วัคซีนโรต้า ปัจจุบันเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย ช่วยลดความรุนแรงของโรค

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”