12 ข้อแนะนำดูแลฟันเด็กแรกเกิด ถึง 12 ขวบ

 1. ไม่ควรดูดนมจนหลับคาเต้าหรือขวด
 2. ควรให้เลิกดื่มนมมื้อคีก เมื่อลูกอายุ 6-11 เดือน
 3. เลิกนมขวดตอนอายุ 12-18 เดือน ไม่ควรเกิน 2 ขวบ โดยให้ดื่มนมแก้วหรือนมกล่องแทน
 4. เมื่อฟันน้ำนมเริ่มขึ้นจนอายุ 3 ขวบ ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กโดยใส่ยาสีฟันแค่พอเปียกขนแปรงท่านั้น และเช็ดฟองยาสีฟันออกหลังแปรงฟันด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด
 5. เด็กอายุ 3-6 ขวบ ใส่ยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียว ให้เด็กแปรงฟันด้วยตนเองก่อน และผู้ปกครองช่วยแปรงฟันซ้ำอีกครั้ง
 6. ท่าแปรงฟันให้เด็ก คือ ให้เด็กนั่งหรือนอน โดยหงายศีรษะวางบนตักของผู้ปกครอง และใช้โคมไฟช่วยส่องให้มองเห็นในปาก
 7. เด็กอายุ 6-12 ขวบ สามารถแปรงฟันเองได้
  โดยให้ผู้ปกครองช่วยตรวจซ้ำอีกครั้ง
 8. เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป สมารถแปรงฟันเองได้เหมือนผู้ใหญ่
 9. ควรใช้ไหมขัดฟันก่อนแปรงฟัน เพื่อช่วยลดคราบอาหารที่ติดฟันและทำให้พลูออไรด์ในยาสีฟันเข้าสู่ผิวฟันได้ดีขึ้น
 10. งดรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำหลังแปรงฟันครึ่งชั่วโมง
 11. หลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวที่เหนียวติดฟัน มีรสหวานจัด เค็มจัดควรเป็นขนมหรือผลไม้ที่มีใยอาหารสูง มีแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ
 12. ควรพาเด็กพบทันตแพทย์เมื่ออายุ 2-3 ปี และนัดตรวจฟันทุก 6 เดือน
 13. ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
  ที่มา : ทพญ.วิภาพร พรสินศิริรักษ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”