3 ความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรงดบริโภค เนื้อสัตว์ นมวัว เพราะจะเป็นมะเร็ง จริงหรือไม่?
คำตอบ :ไม่จริง
อาหารที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามี สารก่อโรคมะเร็ง ได้แก่
1. เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน แฮม กุนเชียง
2. อาหารที่ผ่านความร้อนสูง เช่น ปิ้ง ย่าง เผา
3. การบริโภคอาหารในปริมาณที่เกินพอดีจนเกิดภาวะอ้วนและเบาหวานในที่สุด

  • เนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ อาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งเล็กน้อย ควรบริโภคแต่พอดี และไม่ควรปรุงให้เนื้อสัตว์ไหม้
  • เนื้อไก่ ปลา นมวัว ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงแต่ควรระวังไม่ปรุงให้เนื้อสัตว์ไหม้

ผู้สูงอายุควรบริโภค เนื้อสัตว์ นมวัว ในปริมาณน้อยหรือไม่บริโภคเลย จริงหรือไม่?
คำตอบ : ไม่จริง
ร่างกายของผู้สูงอายุมีความต้องการโปรตีนไม่น้อยกว่าวัยอื่น หากผู้สูงอายุบริโภคโปรตีนน้อยไปจะทำให้กล้ามเนื้อลีบร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่ายทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตเรื่อรัง ควรบริโภค
โปรตีนตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลโรคไต
อาหารเสริมและวิตามินจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุจริงหรือไม่?
คำตอบ : ไม่จริง
อาหารและสารอาหารทุกชนิด ควรบริโภคให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่ร่งกายต้องการ ผู้สูงอายุที่บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณปกติ จึงไม่มีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารและวิตามินเสริม โดยการได้รับสารอาหารบางอย่างมากไป อาจสะสมจนเป็นพิษต่อร่างกาย หรือทำปฏิกิริยากับยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวอยู่เดิมได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ที่มา : อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”