3 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

3 โรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เป็นโรคที่หายเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
1. โรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน
ได้แก่ การเป็นหวัด น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ บางครั้งมีไข้และปวดศีรษะ โรคเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีสาเหตุจากไวรัสการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยให้หายเร็วขึ้นแต่หายได้เองด้วยภูมิต้านทานโรคของร่างกาย
2. โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคเหล่านี้หายเองได้ใน 1-3 วัน หลังการได้สารน้ำทดแทน โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ถ้าอาการรุนแรง เช่น ถ่ายเป็นมูกเลือดและมีไข้ควรไปพบแพทย์
3. แผลเลือดออก ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อในบาดแผลเลือดออกทั่วไป และไม่ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น การล้างแผลอย่างถูกวิธี รักษาความสะอาดของแผลให้ดีแผลจะหายได้เองในเวลาอันสั้น
ข้อควรทราบ ปัจุบันกระทรวงสารารณสุขได้กำหนดให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดหลีกเลียงการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรคดังกล่าว โดยตั้งเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนและโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ไม่กินร้อยละ 20 และบาดแผลทั่วไปไม่กินร้อยละ 40

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

………………………………

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในวาระ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ” ร่วมไปกับองค์การอนามัยโลก และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/11/18/default-calendar/world-antimicrobial-awareness-week-2020

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”