4 ข้อควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ทำไมวัคซีนเอชพีวีจึงป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ ?
เนื่องจากมะร็งปากมดลูกกิดจากการได้รับเชื้อไร้สเอชพีวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเชื้อไวรัสจะข้ไปเปลี่ยนแปลงชลล์บริวณปากมดลูกให้กลายเป็นเซลล์มะร็ง การฉีดวัคซีนจึงช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของมะร็งปากมดลูก
วัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 100 % หรือไม่ ?
วัคซีนเอชพีวีสามารถป้องกันการติดเชื้อไร้สเอชพีวีชนิดสำคัญ (ชนิดที่ 16 และ 18) ที่เป็นสาเหตุของมะร็งปากมดลูกได้ 70% แปลว่ายังมีเชื้อเอชพีวีบางส่วนที่วัคซีนยังไม่สมารถป้องกันได้ ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนเอชพีวีรุ่นใหม่ที่สามารถป้องกันเชื้อเอชพีวีได้ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้นกว่า 90%
ฉีดวัคซีนเอชพีวีนช่วงอายุใดเหมาะสมที่สุด ?
สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-55 ปี แต่ช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการฉีด คือ เด็กผู้หญิงอายุ 11-15 ปี เพื่อป้องกันล่วงหน้าก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก จากสถิติการติดเชื้อเอชพีวีทั่วโลกพบว่า ช่วงอายุที่พบการติดเชื้อมากที่สุดคือ 18-28 ปี แต่ก็ยังมีโอกาสรับเชื้อเอชพีวีได้ตลอดชีวิต
วัคซีนเอชพีวีต้องฉีดทั้งหมดกี่ข็ม และป้องกันได้นานเท่าไร ?
การฉีดวัคซีนจะต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ภายในระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่ควรเกิน 1 ปี โดยวัคซีนจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพและมีระยะวลาของการป้องกันต่อเนื่อง จากหลักฐานปัจจุบันพบว่าสามารถป้องกันได้นานถึง 30 ปี(หากฉีดในเด็กผู้หญิงที่ มีอายุไม่กิน 15 ปี สามารถฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือนก็เพียงพอ)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”