5 ข้อปฏิบัติเมื่อกลับไปทำงานหลังหายจากโรคโควิด-19

 1. ไม่มีอาการเจ็บป่วยแล้ว
  ไม่มีอาการโรคโควิด-19 แล้วและได้รับการรักษาอย่างน้อย 14 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการรักษา
 2. การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
  ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนกลับบ้านหรือกลับไปทำงาน
 3. สังเกตอาการอยู่บ้าน
  แยกตัวจากชุมชนต่ออีกอย่างน้อย 10-14 วัน โดยให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
 4. เมื่อกลับไปทำงาน
  เมื่อกลับไปทำงาน ให้เน้นมาตรการป้องกันตัวเช่นเดิม และงดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกัน
 5. ถ้ามีอาการหลังกลับบ้านแล้ว
  หากมีอาการผิดปกติหลังกลับบ้าน ให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
 6. ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
  ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรชมน จันทรเบญจกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”