5 ข้อปฏิบัติเมื่อกลับไปทำงานหลังหายจากโรคโควิด-19

  1. ไม่มีอาการเจ็บป่วยแล้ว
   ไม่มีอาการโรคโควิด-19 แล้วและได้รับการรักษาอย่างน้อย 14 วัน โดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการรักษา
  2. การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19
   ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนกลับบ้านหรือกลับไปทำงาน
  3. สังเกตอาการอยู่บ้าน
   แยกตัวจากชุมชนต่ออีกอย่างน้อย 10-14 วัน โดยให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  4. เมื่อกลับไปทำงาน
   เมื่อกลับไปทำงาน ให้เน้นมาตรการป้องกันตัวเช่นเดิม และงดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกัน
  5. ถ้ามีอาการหลังกลับบ้านแล้ว
   หากมีอาการผิดปกติหลังกลับบ้าน ให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม
  6. ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
   ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรชมน จันทรเบญจกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”