5 สัญญาณเตือน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

  5 สัญญาณเตือน โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
  👉🏻 โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็น 1 ใน 5 ของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในประเทศไทย สามารถพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยอาจพบอาการ ดังนี้

  ✏️1. ท้องผูกบ่อย

  ✏️2. ลักษณะของการขับถ่ายเปลี่ยนไปในเวลาอันสั้น ในช่วง 2-3 เดือน

  ✏️3. อุจจาระมีมูกหรือเลือดปน หรือมีลักษณะของลำไส้อุดตัน คือมีลักษณะท้องผูกหรือถ่ายเป็นก้อนเล็กลงเรื่อย ๆ

  ✏️4. ภาวะซีดหรือโลหิตจาง

  ✏️5. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทราบสาเหตุ

  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563
  ที่มา : รศ. พญ.สติมัย อนิวรรณน์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”