5 เรื่องควรรู้ก่อนรับ วัคซีนโควิด-19 เข็มแรก

  1. วัคซีนโควิด-19 เป็นการเสริมการป้องกันโรค ช่วยลดอาการของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต
  2. วัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงก่อน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง และเป็นผู้ป่วยที่สามารถมีอาการรุนแรงได้
  3. ไม่แนะนำให้ฉีดวัดชีนโควิด-19 ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก
  4. ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์ เว้นแต่เป็นผู้ที่มีความเสียงสูง โดยให้ผู้รับวัคซีนคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ความเสี่ยง และรับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน
  5. แม้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลยังคงเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญ

คำแนะนำจากแพทย์
ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าว ดูแลรักษาสุขกาพให้แข็งแรง สวมหน้กากอนามัย ทานอาหารปรุงสุก ใช้ภาชนะและช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”