5 เคล็ดลับ คนรัก(ษ์)ตับ ต้องดูแล

ไม่ซื้อยารับประทานเอง

ทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อาหารเสริม หรือวิตามิน ซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายต่อการทำงานของตับ

หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบเฉียบพลันโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับ

ไม่รับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ

เช่น เนื้อหมู อาหารทะเล ปลาร้า หรือปลาน้ำจืด ที่ไม่สุกซึ่งทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ หรือเกิดการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนได้

ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม

ไม่ปล่อยให้เกิดภาวะอ้วน รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันไขมันพอกตับ

ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวข้องกับตับหรือไม่ เนื่องจากโรคตับส่วนใหญ่ มักจะไม่แสดงอาการในช่วงแรก

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”