8 อาการเสี่ยงเบาหวาน สัญญาณที่ควรใส่ใจ

ดื่มน้ำบ่อย กระหายน้ำมาก

แผลหายช้า

ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะปริมาณมาก

ชาปลายมือปลายเท้า

สายตาพร่ามัว

หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม

น้ำหนักลดโดยไม่ทรายสแหตุ

อ่อนเพลีย

หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”