เช็กสัญญาณ… อาการอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุสำคัญและพบได้บ่อยที่สุดของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย เป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ แต่สามารถชะลอการเกิดหรือชะลอการเสื่อมถอยของโรคสมองเสื่อมให้ช้าที่สุดได้

อาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์

1. ระยะแรก มีอาการเด่นเรื่องหลงลืม จำเหตุการณ์ที่พึ่งผ่านไปไม่ได้ ถามหรือพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ วางของแล้วหาไม่เจอ ของหายบ่อย ๆ

2. มีปัญหาในการใช้ภาษา นึกคำไม่ออก ใช้คำผิด

3. ไม่มีสมาธิหรือมีใจจดจ่อกับเรื่องราวได้นาน ๆ

4. มีปัญหาเรื่องมิติ การกะระยะและทิศทาง เช่น หลงทางบ่อย ๆ ขับรถเฉี่ยวชนบ่อยขึ้น

5. มีปัญหาในการบริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหาไม่ได้ คิดใช้เหตุผลได้ไม่เหมาะสม สูญเสียทักษะในการทำกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอนที่เคยทำได้ เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ ทำอาหาร เป็นต้น

6. บุคลลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม หรือมีอาการทางจิต เช่น มีอาการระแวง หึงหวงทั้งที่ไม่เคยเป็น พูดจาหยาบคาย วิตกกังวล หวาดกลัวไม่สมเหตุสมผล

7. มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ มีความสนใจสิ่งแวดล้อมลดลง ไม่สนใจเข้าสังคม แยกตัว เฉื่อยชา ไม่ทำอะไร ไม่สนใจคนรอบข้าง

การเสื่อมถอยและอาการต่าง ๆ ข้างต้นจะเริ่มเห็นชัดเจนในผู้ป่วยที่มีอาการระยะแรกที่เรียกว่า ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment) สักระยะหนึ่ง ก่อนที่อาการจะเสื่อมถอยมากขึ้นในเวลาต่อมา จนเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม

เมื่อมีความรุนแรงมากจะกระทบความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่ผู้ป่วยเคยทำได้ และในระยะหลังๆ ผู้ป่วยจะไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เช่น อาบน้ำ แต่งตัว กินอาหาร ด้วยตนเองได้ 

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”