เมื่อใดควรพาลูกรักไปตรวจสายตา

การมองเห็นส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเล็กเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองจึงไม่ควรละเลย เพราะเด็กเล็กไม่สามารถบอกความผิดปกติของตนเองได้ ดังนั้นการพาเด็กเล็กไปตรวจสายตาจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้เด็กมีสุขภาพสายตาที่ดี พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

การตรวจสายตาในเด็ก แบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ๆ

1. ช่วงวัยทารก – วัยหัดเดิน อายุ 0 – 2 ปี

ในรายที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด ควรได้รับการประเมินจอประสาทตาตั้งแต่หลังคลอด 4 – 6 สัปดาห์

เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจการมองเห็น คัดกรองโรคสายตาขี้เกียจ และภาวะตาเขเมื่ออายุครบ 1 ปี

อาการที่ต้องพามาพบจักษุแพทย์

- ตาสั่น

- ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน

- ไม่จ้องหน้าผู้ปกครองแม้อายุครบ 3 เดือน

- มีขี้ตาหรือน้ำตาเอ่อตลอดเวลา

- หนังตาตกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง

- มีตาดำใหญ่ผิดปกติและแพ้แสง

2. วัยก่อนเข้าเรียน อายุ 2 – 5 ปี เป็นวัยที่ใช้สายตามากขึ้น เด็กให้ความร่วมมือในการตรวจดีขึ้น ทำให้การตรวจวัดระดับการมองเห็นแม่นยำมากขึ้น สามารถตรวจคัดกรองโรคสายตาขี้เกียจ และการตรวจภาวะตาเขได้ดีมากขึ้น

อาการที่ต้องพามาพบจักษุแพทย์

- มองไม่ชัด ต้องเอียงหน้าเวลามองดู

- ตาเข ตาเหล่ ตาส่อน กระพริบตาบ่อย ๆ

- มีปัญหาด้านการเรียน

3. วัยเรียน อายุ 5 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ใช้สายตาไปกับหน้าจอเป็นเวลานาน จึงควรได้รับการตรวจภาวะสายตาผิดปกติ และภาวะสายตาขี้เกียจเป็นประจำทุกปี โดยเข้ารับการประเมินดังต่อไปนี้

- ตรวจการมองเห็นหรือพฤติกรรมการมองเห็น

- ตรวจระดับการมองเห็น

- ประเมินการเคลื่อนไหวของตา

- ตรวจส่วนด้านหน้าของลูกตา ได้แก่ เยื่อบุตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ตา

- ประเมินค่าสายตา

- ตรวจวัดความดันลูกตา

- ถ่ายภาพจอประสาทตา

- ประเมินการมองเห็นภาพสามมิติ

- ประเมินตาบอดสี

การเตรียมตัวตรวจสายตาสำหรับเด็กเล็ก

- เลือกวันตรวจเป็นวันที่สุขภาพดี ไม่มีไข้ และไม่ต้องใช้สายตามากในวันรุ่งขึ้น

- เตรียมแว่นตาดำ หรือหมวกมาใส่หลังการตรวจสายตา

- หยอดยาคลายการเพ่งเพื่อวัดสายตาทุก 5 ถึง 10 นาที ก่อนเข้ารับการตรวจวัดสายตาประมาณ 30 นาที

- งดกิจกรรมกลางแจ้ง และเลี่ยงแสงไฟที่สว่างมาก ๆ หลังการตรวจสายตา

ความผิดปกติในการมองเห็นของเด็กในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อการมอง

เห็นไปตลอดชีวิต ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาเร็ว ย่อมช่วยลดความรุนแรง และปัญหาการมองเห็นในระยะยาว ผู้ปกครองจึงควรใส่ใจพาเด็กเล็กไปตรวจตาเป็นประจำทุกปีและปฏิบัติตามคำแนะนำของกุมารจักษุแพทย์?

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”