“ฮีโมฟีเลีย” ทำอย่างไรให้ฟิต….ออกกำลังกายสักนิดเพื่อชีวิตที่ดี

"โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย เป็นโรคทางพันธุกรรมพบในเพศชาย เกิดจากความบกพร่องของยีนที่สร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเลือดออกผิดได้ในวัยเด็กหรือวัยรุ่นจากการกระทบกระแทกของกล้ามเนื้อและข้อต่าง ๆ ของร่างกาย 


อาการเลือดออกของโรคฮีโมฟีเลีย  

มีลักษณะเด่น คือ มีเลือดออกในข้อร้อยละ 80–100 และในกล้ามเนื้อร้อยละ 10–20 ซึ่งอาจเกิดภายหลังได้รับอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระแทก เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น


แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อ

2. ควรออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น ว่ายน้ำ เดินเร็ว แบดมินตัน ปิงปอง ขี่จักรยาน และการวิ่ง เป็นต้น 

3. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระทบกระแทก เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ชกมวย เป็นต้น

4. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี

5. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเลือดออกได้อย่างถูกต้อง

6. ได้รับการรักษาด้วยการฉีดแฟคเตอร์อย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการรักษาของแพทย์)


การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเป็นการดูแลตลอดชีวิต ผู้ป่วยและครอบครัวต้องมีความเข้าใจโรคและรับการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเลือดออกซ้ำ ที่อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อและข้อไม่แข็งแรง และนำไปสู่การเกิดข้อพิการได้ในอนาคต"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”