Move on อย่างไรในยามเจอเรื่องไม่คาดฝัน

ในช่วงเวลาที่เผชิญกับการจากไปอย่างกะทันหัน หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด อาจทำให้สภาพจิตใจของผู้คนรับมือไม่ได้ และติดอยู่กับความเศร้ากับเรื่องเดิม การก้าวข้ามความเสียใจมีแนวทางในการดูแลตนเองดังนี้

ยอมรับและเข้าใจความเป็นจริง หากตั้งคำถามเดิมซ้ำๆ ย่อมทำให้สมองเชื่อมโยงถึงสิ่งที่เป็นแง่ลบ จึงควรที่จะยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าทำอะไรไม่ได้ ยอมรับความรู้สึกตัวเองกำลังเป็นทุกข์

รู้จักให้อภัยตัวเอง การรู้จักให้อภัยตนเอง และไม่คิดโทษตัวเองได้ จะมีส่วนให้เราก้าวข้ามปมความเสียใจในความคิดของตนเองได้ง่ายขึ้น

พูดคุยกับผู้คนที่ไว้วางใจหรือผู้เชี่ยวชาญ การขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบตัวที่ไว้วางใจพูดคุย หรือจิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาปัญหาความทุกข์ในใจ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”