มะเร็งในเด็ก รักษาเร็ว มีโอกาสหาย

"มะเร็งในเด็ก เป็นมะเร็งที่พบได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี 70% มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

ชนิดของมะเร็งในเด็กแตกต่างจากมะเร็งในผู้ใหญ่


มะเร็งในเด็กที่พบบ่อยมีดังนี้

1. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย

เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุด ประมาณ 50-55% ของมะเร็งในเด็กทั้งหมด

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวส่วนมากมักมีอาการดังนี้

1.1 ปวดข้อต่อและกระดูก

1.2 อ่อนแรง เหนื่อยล้า

1.3 ผิวซีด

1.4 มีไข้ 

1.5 มีจ้ำเลือดตามผิวหนัง หรือฟกช้ำ

1.6 น้ำหนักตัวลดลง

1.7 ติดเชื้อบ่อยครั้ง

1.8 เลือดกำเดาไหลบ่อย

1.9 เหงื่อออกมากในตอนกลางคืน


2. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นกับระบบน้ำเหลืองหรือเนื้อเยื่อน้ำเหลือง และยังส่งผลต่อไขกระดูกและอวัยวะส่วนอื่นด้วย พบบ่อยเป็นอันดับ 2

อาการขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดเนื้อร้าย ดังนี้

2.1 เหนื่อยล้า อ่อนแรง

2.2 น้ำหนักตัวลดลง

2.3 มีไข้

2.4 เหงื่อออก

2.5 บวมที่ต่อมน้ำเหลืองโดยเฉพาะบริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ


3. โรคมะเร็งสมองและไขสันหลัง

พบบ่อยเป็นอันดับ 3 แบ่งออกเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เกิดเนื้องอก 

อาการ

3.1 ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ

3.2 มองเห็นเป็นภาพซ้อนหรือภาพเบลอ 

3.3 ชัก

3.4 มีปัญหาในการเดินหรือการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”