ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด (Postpartum blues) VS โรคซึมเศร้าหลังคลอด (Postpartum Depression) 2 ภาวะนี้ ไม่เหมือนกัน!

1. ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด
เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง และยังไม่นับเป็น “โรค” พบได้ 40-85%
ระยะเวลาที่เป็น
1.1 ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด
1.2 มักเกิดอาการ 2 – 4 วันแรกหลังคลอด
1.3 อาการอาจรุนแรงสุดในราววันที่ 5
1.4 อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห์
อาการ
รู้สึกเศร้า อ่อนไหวง่าย ตึงเครียด ขี้หงุดหงิด อ่อนเพลีย เบื่ออาหารนอนไม่หลับ
กลุ่มเสี่ยง
1. ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด
2. ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
3. ผู้ที่เคยมีอาการซึมเศร้าในช่วงตั้งครรภ์
4. ผู้มีประวัติอารมณ์แปรปรวนก่อนมีรอบเดือน
5. ผู้ที่ปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ไม่ได้
การรักษา
ให้ข้อมูล ปลอบโยน และประคับประคองจิตใจผู้ป่วยก็เพียงพอแล้ว
2. โรคซึมเศร้าหลังคลอด
เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รุนแรง ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้า รวมถึงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทารกด้วย พบได้ 10-20%
ระยะเวลาที่เป็น
รู้สึกเศร้าตลอดทั้งวันหรือหมดความสนใจกับกิจกรรมสนุกที่เคยทำ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
นอกจากมีอาการคล้ายภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอดแล้ว ยังมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย
1. มีอารมณ์เศร้าเกือบทั้งวัน ติดต่อกันหลายวัน
2. หมดสนุกกับกิจกรรมที่เคยทำ
3. รู้สึกไร้ค่า หรือคิดฆ่าตัวตาย
4. วิตกกังวลเกี่ยวกับทารก เช่น กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดี กลัวลูกไม่ปลอดภัย อาการย้ำคิดย้ำทำ ฯลฯ
กลุ่มเสี่ยง
1. ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด มีโอกาสเป็นซ้ำ 50%
2. ผู้ที่เคยมีอาการซึมเศร้าในช่วงตั้งครรภ์
การรักษา
1. หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง อาจเลือกวิธีรักษาแบบไม่ใช้ยา เช่น จิตบำบัด
2. หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง หรือไม่ตอบสนองจากการรักษาโดยวิธีไม่ใช้ยา จึงพิจารณารักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้า

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”