สุขภาพดี เริ่มที่ ลด หวาน มัน เค็ม

ใน 1 วัน ควรบริโภค…


น้ำตาล ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน

1. ตัวอย่างปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิด

1.1 ชาเขียวรสน้ำผึ้งมะนาว 1 ขวด มีน้ำตาล 14 ช้อนชา

1.2 น้ำอัดลม 1 กระป๋อง มีน้ำตาล 8 – 11 ช้อนชา

1.3 ชาเย็น กาแฟเย็น มีน้ำตาลประมาณ 8 – 12 ช้อนชา


2.เทคนิคการลดหวาน

2.1 ชิมก่อนปรุง ลดการเติมน้ำตาล

2.2 ลด ละ เลิก เครื่องดื่มมีน้ำตาล

2.3 เลี่ยงขนมหวาน

2.4 ลดน้ำจิ้ม เลี่ยงซดน้ำแกง อาหารรสจัด

2.5 อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ เลือกแบบไม่มีน้ำตาล หรือ น้ำตาลต่ำ


น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน

1. ตัวอย่างปริมาณน้ำมันในอาหาร

1.1 ไก่ทอด 1 ชิ้น น้ำมัน 3 ช้อนชา

1.2 ปาท่องโก๋ 1 ชิ้นเล็ก น้ำมัน 1 ช้อนชา

1.3 โดนัท 1 ชิ้น น้ำมัน 4 ช้อนชา

2. เทคนิคการลดมัน

2.1 เลี่ยงอาหารทอด เบเกอรี่

2.2 ลดอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว

2.3 เลือกการใช้น้ำมันที่เหมาะสม


เกลือ ไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน หรือน้ำปลา ไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน

1. ตัวอย่างปริมาณเกลือในอาหาร

1.1 น้ำปลา 1 ช้อนกินข้าว มีเกลือ ¾ ช้อนชา

1.2 ซุปก้อน 1 ก้อน มีเกลือ 1 ¼ ช้อนชา

1.3 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ห่อ มีเกลือประมาณ 1 ช้อนชา

1.4 ปลาร้า 1 ช้อนกินข้าว มีเกลือประมาณ ¾ ช้อนชา


2. เทคนิคการลดเค็ม

2.1 ชิมก่อนปรุง ลดการปรุงรส

2.2 เลี่ยงน้ำจิ้ม อาหารสำเร็จรูป

2.3 ลดการซดน้ำแกง?

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”