F.A.S.T. สัญญาณโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองสูญเสียการทำงานบางส่วนอย่างเฉียบพลันจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือจากหลอดเลือดสมองแตก ทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต

ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาดของเนื้อสมองที่สูญเสียการทำงาน โรคหลอดเลือดสมองเกิดได้ในทุกอายุ แต่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ

F.A.S.T สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

F = Face – หน้าเบี้ยวหรือมุมปากตก

A = Arm – แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือชา

S = Speech – พูดไม่ชัด พูดลำบาก หรือสื่อสารไม่เข้าใจ

T = Time – ดูเวลาที่เกิดอาการและต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

โรคหลอดเลือดสมอง สามารถป้องกันได้โดย

– ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง หากพบต้องรีบรักษา

– ควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

– รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด และอาหารที่มีไขมันสูง

– ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 -5 ครั้งต่อสัปดาห์

– งดสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”