ซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง เสี่ยงต่อ “เชื้อดื้อยา”

"เชื้อดื้อยา คือ เชื้อโรคเช่นเชื้อแบคทีเรียที่มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษา ทำให้รักษาไม่หายและโรคอาจลุกลามจนทำให้เสียชีวิตได้


เชื้อแบคทีเรียดื้อยาเกิดจากอะไร

สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อเกินจำเป็น เช่น การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นในร่างกายถูกรบกวนบ่อยครั้งจนเกิดการกลายพันธุ์เป็นแบคทีเรียดื้อยาสะสมอยู่ในร่างกาย


เมื่อแบคทีเรียประจำถิ่นกลายพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยา จะส่งผลเสียอย่างไร

ในบางโอกาสแบคทีเรียประจำถิ่นอาจเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ ไต หรือติดเชื้อในกระแสเลือด และเมื่อแบคทีเรียนั้นเป็นเชื้อดื้อยาย่อมทำให้การรักษาโรคเป็นไปได้ยากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค  


มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากไหม

ในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากกว่า 38,000 คน คิดเป็น 4 คนต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งสูงเป็น 2 เท่าของอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”