มะเร็งท่อน้ำดี ติดกินสุก ๆ ดิบ ๆ ต้องระวัง

"มะเร็งท่อน้ำดี เป็นมะเร็งที่พบได้มากในประเทศไทย โดยพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย


ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

1. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ก้อยปลา ปลาดิบ ปลาร้าที่ไม่สุก

2. ภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง

3. ภาวะนิ่วของท่อน้ำดีภายในตับ

4. ความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิด เช่น โรคท่อน้ำดีโป่งพอง

5. ภาวะอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ภาวะตับแข็ง เบาหวาน ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น


อาการของโรคมะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดีมักไม่แสดงอาการในระยะแรก เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น อาจมีอาการปรากฏให้เห็นดังต่อไปนี้

1. ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม อุจจาระสีซีดลง คันตามร่างกาย

2. ปวดท้องใต้ชายโครงขวา หรือลิ้นปี่

3. มีอาการอ่อนเพลีย หรือมีไข้

4. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด


วิธีการรักษา

1. ระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่รักษาด้วยการผ่าตัด

2. ระยะลุกลาม รักษาด้วยเคมีบำบัด กรณีที่ผู้ป่วยมีตัวเหลือง ตาเหลือง อาจพิจารณาใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดี"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”