มะเร็งกระดูก โรคที่พบได้น้อยแต่อันตรายถึงชีวิต

มะเร็งกระดูก เป็นโรคที่พบได้น้อย แต่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย หากไม่ได้รับการรักษาวินิจฉัยที่ทันเวลาและถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตสูง
สาเหตุ
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
มะเร็งกระดูกส่วนมากพบใน 2 ลักษณะ คือ
1. เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อกระดูกโดยตรง เป็นลักษณะที่พบได้น้อย
อาการ
1.1 ปวดตลอดเวลา แม้ในเวลาที่ไม่ได้ทำอะไร และปวดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
1.2 ปวดมาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน
1.3 พบก้อนโตเร็วตามแขนและขา
1.4 อาจพบการผิดรูปของอวัยวะหรือกระดูกหักแบบไม่มีเหตุที่ควรจะเป็น
การรักษา
ใช้การผ่าตัดเป็นหลัก บางรายอาจมีการให้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาร่วมด้วย
2.เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่นในร่างกาย
อาการ
2.1ปวด
2.2พบภาวะกระดูกหัก หรือกระดูกร้าวแบบที่ไม่ควรจะเป็น
การรักษา
ใช้การรักษาแบบประคับประคอง
ผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”