ทำความรู้จัก COVID-19 สายพันธุ์ XBB แพร่เร็ว หลบภูมิ

ทำความรู้จัก COVID-19 สายพันธุ์ XBB แพร่เร็ว หลบภูมิ

    * ไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ XBB คือ สายพันธุ์ที่อาจจะระบาดเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยในปี 2566 นี้

   * ไวรัสดังกล่าวเป็นลูกผสมสายพันธุ์ย่อยที่มีต้นตระกูล จาก Omicron BA.2

    * คาดว่าไวรัส XBB ก็อาจมีการกลายพันธุ์ เกิดเป็นสายพันธุ์ย่อยต่อไปได้อีกอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติของ COVID-19 สายพันธุ์ XBB

    1.ติดต่อง่ายขึ้น

    2.หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดี ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)

    3.เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ง่ายขึ้น

คำแนะนำจากแพทย์

COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ลูกผสมใหม่ ๆ ยังไม่พบว่ามีความรุนแรง และเสียชีวิตสูงเหมือนสายพันธุ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA เข็มกระตุ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดโรครุนแรงได้มาก ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงควรเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดสูง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”